Burggraaf makelaardij

Na stage op een makelaarskantoor in Utrecht en het waarnemen van een kantoor te Leerdam is ons kantoor gestart (tevens VVV) aan de Staatweg 84 (thans ING) en zijn wij in 1983 naar het door ons nieuw gebouwde pand aan de Kerkbrink 26 verhuisd. In dit pand is ook B.V. Onroerend Goed Maatschappij Den Burcht gevestigd, waar wij ook verantwoordelijk voor zijn. Wij zijn gespecialiseerd in het beheer van beleggingen in onroerend goed, zoals het opnieuw verhuren bij leegkomst, het onderhandelen van huurvoorwaarden en het begeleiden en opdracht geven tot onderhoud en reparaties. In alle gevallen bieden wij persoonlijk begeleiding om optimaal aan u wensen invulling te geven.

Wij zijn gespecialiseerd in:

 • Aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed;
 • Belegging in winkels, woonhuizen en bedrijfspanden en recreatief;
 • Het beheer van bedrijfspanden;
 • Advisering omtrent aankoop, verkoop en beheer van privé- als bedrijfspanden;
 • Advisering met betrekking tot beleggingen;
 • Begeleiding bij aanvragen van vergunningen;
 • Taxaties;
 • Begeleiding inzake bodemvervuiling;
 • Financiering;
 • Het ontwikkelen en splitsen van bouwpercelen en panden, alsmede de begeleiding hiervan;
 • Omzetting van kantoren naar wonen.

En daarnaast:

 • kunnen u veelal ook aanbiedingen doen van al dan niet reeds verhuurd onroerend goed;
 • kunt bij ons ook terecht om een boot te kopen of een perceel in Frankrijk of Spanje te vinden! Er zijn tevens contacten in Oost-Duitsland, Canada en de Verenigde Staten;
 • zijn wij op zoek en hoogst geïnteresseerd in door u aan te bieden onroerend goed in Nederland, bestaande uit pakketten van woonhuizen, bedrijfs- of winkelpanden en/of horeca- en recreatieobjecten, mogelijke bouwpercelen, auto- en botenboxen, jachthavens etc. en/of de ontwikkeling daarvan. Ook voor kleinschalige objecten is bij ons voldoende aanvraag.

Door actieve deelname aan de monumentencommissie Historische Kring Breukelen is deze sector na een kadercursus meer gaan leven en hebben wij momenteel ook monumenten in eigendom en beheer.

Burggraaf Makelaardij voor aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed.
O.G. Ph.J. Burggraaf voor bemiddeling en advies.

Adres:
Kerkbrink 26
3621 AN Breukelen

Werkgebied:
Wij zijn verantwoordelijk voor onroerend goed in de provincies Noord-brabant, Utrecht, Gelderland, Zuid-Holland, Overijssel en Friesland. In de andere provincies zijn wij in mindere mate ook werkzaam.

Afspraak:
Bij afspraken wordt zoveel mogelijk met uw wensen en agenda rekening gehouden. Het kantoor is geopend op afspraak. Indien nodig zijn bezichtigingen op bijzondere tijdstippen mogelijk. Voor beheer zijn wij 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar.